Porady i diagnostyka

ZASADY UŻYTKOWANIA ELEKTRYCZNYCH POMP PALIWA

 

Firmy WALBRO, PIERBURG, VDO, BOSCH, SKV ,których jesteśmy dystrybutorem, to światowi liderzy w produkcji części na,,after market,, i tzw. ,,pierwszy montaż”.
Ich produktów nie można wiązać z kiepskiej jakości częściami, sprzedawanymi za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych.
Pompy renomowanych producentów posiadają certyfikaty CE (o dopuszczeniu do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej) i produkowane są w oparciu o system jakości ISO, który ma za zadanie eliminowanie wadliwych części i nie dopuszczanie ich do sprzedaży.
Produkcja i składanie firmowych pomp odbywa się automatycznie.
W przypadku kiepskiej jakości zamienników, pompy składane są ręcznie, a w końcowej fazie nie odbywa się wyważenie wirnika. Nierzadko dochodzi także do nieprawidłowego skucia obudowy, co prowadzi do jej rozszczelnienia.
Każda firmowa pompa paliwa, produkowana w systemie ISO, trafiając do sprzedaży jest sprawna.Usterki (jeżeli w ogóle się pojawią) mogą ujawnić się po pewnym czasie użytkowania i spowodowane są zazwyczaj niewłaściwą eksploatacją, przez którą rozumie się również jakość tankowanego paliwa!
Często zdarza się też, że powodem uszkodzenia pompy paliwa jest niewłaściwy montaż, przy czym nie ma znaczenia czy dokonywała go osoba niewykwalifikowana, czy odbywał się on w autoryzowanym warsztacie. Ważne, aby podczas montażu zachować odpowiedni rygor.
Montaż, jak i praca pompy winny przebiegać w ekstremalnie czystych warunkach. Niestety, trafiają do nas pompy, w których po rozebraniu, w zablokowanym mechanizmie wytwarzającym wysokie ciśnienie, odnajdywane są kawałki silikonu, plastiku, piasku itp. Jest to wynik niechlujstwa przy montażu .Stosowanie paliwa niewiadomego pochodzenia ma również ogromny wpływ na żywotność wewnętrznych elementów pompy, a w szczególności szczotek i komutatora pompy.
Nierzadko, po rozebraniu pompy, która pracowała w paliwie zawierającymi substancje „lotne” obserwujemy błyskawiczną korozje, która nawet w krótkim czasie powoduje brak możliwości obrócenia się wirnika pompy, co w konsekwencji prowadzi do jej spalenia. Częstym przypadkiem na skutek paliwa o nieprawidłowym składzie chemicznym obserwujemy ,,rozpuszczenie,,grafitu szczotek,i wtarcia go w bieżnie komutatora! Dotyczy to zarówno samochodów zasilanych benzyną jak i diesli. Stosowanie paliwa zawierającego dodatki „rzepakowe” znacznie skraca żywotność wewnętrznych mechanizmów pompy. Pompa nie jest wtedy objęta gwarancją!!!
Niedopuszczalne jest, aby pompa pracowała bez paliwa lub przy użyciu jego znikomej ilości / zazwyczaj jest to stan poniżej 10 litrów paliwa w zbiorniku /.
Pompa, pracując przez długi okres bez odpowiedniej ilości paliwa (zanurzenie tylko samego króćca ssawnego ), nie jest prawidłowo chłodzona i smarowana (brak prawidłowego łożyskowania wirnika).
Nawet krótki okres pracy w takich warunkach powoduje nadmierny luz łożyska trzpienia centrującego, wytarcie talerzyka mechanizmu wytwarzającego wysokie ciśnienie, a także szybsze starcie szczotek i bieżni komutatora.
Praca przez dłuższy czas w takich warunkach zawsze powoduje wytworzenie się wysokiej temperatury, bardzo wysoki pobór prądu, a w dalszym okresie zatrzymanie pracy pompy, stopienie jej plastikowych elementów, a w skrajnych przypadkach stopienie silnika pompy wraz z koszem.
Elektryczna pompa paliwa, ze względu na łatwość jej uszkodzenia powinna być użytkowana zgodnie z zaleceniami producenta/dotyczy to w szczególności pojazdów poruszających się na LPG/.Nie przestrzeganie tych zaleceń może spowodować iż od momentu uruchomienia do uszkodzenia pompy może dojść zaraz po uruchomieniu silnika!
Warsztaty zajmujące się sprzedażą oraz montażem elektrycznych pomp paliwa winny przestrzegać wszystkich zaleceń producenta pomp paliwa (co jest nagminnie łamane). Dotyczy to w szczególności sprawdzenia czystości zbiornika paliwa, stanu filtra wstępnego pompy, wszystkich filtrów paliwa, poprawności działania elektroniki współpracującej z pompą paliwa jak również poprawności działania samej pompy choćby przy użyciu manometru.
Winny także, zgodnie z przepisami o rękojmi, udzielić klientowi wyczerpujących informacji o prawidłowym sposobie użytkowania elektrycznych pomp paliwa (w szczególności dotyczy to samochodów zaopatrzonych w instalacje LPG) i skutkach nie stosowania się do zaleceń producenta.
Z naszej strony mogę zapewnić, iż procedura reklamacyjna prowadzona jest bardzo rygorystycznie i nie ma możliwości odrzucenia reklamacji z błahego powodu !
Sporne reklamacje zawsze rozpatrywane są na korzyść reklamującego.
Nie możemy jednak ponosić kosztów z tytułu nieprawidłowej eksploatacji i nie przestrzegania elementarnych zasad użytkowania.

SONDY LAMBDA

W ostatnim czasie w sprzedaży pojawiło się bardo dużo sond lambda sprzedawanych jako sondy uniwersalne.
Ze względu na konstrukcje sond ich budowę oraz zasadę działania nie można powiedzieć że istnieją sondy tego typu!
Sprzedawcy często dobierają sondy na podstawie kolorów przewodów i ich liczby,nie mają przy tym elementarnej wiedzy na temat ich działania.
Ponadto w celu ukrycia prawdziwego pochodzenia towaru wymyśla się „brandy” handlowe nie istniejących firm.Obserwujemy od pewnego czasu iż w sprzedaży pojawiają sie produkty jako sondy oryginalne,przy czym te produkty nie mają nic  wspólnego z produktami renomowanych firm.
W celu określenia poprawnej pracy sondy lambda w pojeździe należy wykonać następujące czynności:

  1. 1.odczytać kody usterek zapisanych w pamięci sterownika
  2. 2.sprawdzić sprawność obwodu grzejnego poprzez pomiar rezystancji grzałki
  3. 3.dokonać pomiaru sygnału sondy na „wolnym” i „szybkim „biegu jałowym
  4. 4.sprawdzić masy oraz zasilania sondy oraz obwodu grzejnego

Jeśli sonda okaże się niesprawna dokonać doboru sondy z naszej oferty.

W swojej ofercie posiadamy praktycznie wszystkie sondy lambda jakie zostały wyprodukowane,a nasza oferta pokrywa 99 proc.rynku pojazdów.
Z uwagi iż producenci wraz z rozwojem motoryzacji stale udoskonalali swoje produkty sondy lambda różnią się miedzy sobą parametrami,sposobem działania oraz budową.
Uniwersalnych sond lambda nie ma!
W związku z powyższym w celu prawidłowego doboru sondy należy najpierw określić z jakim rodzajem sondy mamy do czynienia:sonda 1v,sonda 5v ,ratio czy szerokopasmowa.
Następnie sprawdzić rezystancje obwodu grzejnego sondy.

PRZEPŁYWOMIERZE POWIETRZA

Ze względu na swoją konstrukcje i zasadę działania w pojazdach montowano kilka rodzajów mierników masy zasysanego powietrza.
Do najpopularniejszych należą przepływomierze produkowane przez firmę BOSCH z wymienną wkładką.
Co prawda producent podaje iż nie wolno ich demontować z obudowy,jednak z posiadanej przez nas wiedzy wiemy że tak nie jest.
Przepływomierz posiada 4 lub 5 pinów elektrycznych,ten drugi dodatkowo wbudowany ma czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Aby prawidłowo zdiagnozować uszkodzenie tego typu przepływomierza należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy dochodzi do niego prawidłowe zasilanie tj.+12V,+5V,masa.Następnie należy sprawdzić wartość sygnału wyjściowego.
Dokładnie obejrzeć połączenia wszystkich pinów elektrycznych.
Nie zawsze zapisany błąd w pamięci sterownika oznacza iż przepływomierz jest do wymiany.
Większość sprzedawanych tanich zamienników posiada bardzo niestabilny,nadzwyczaj wolny oraz nieprawidłowy sygnał wyjściowy,zaniżający lub zawyżający sygnał.
Zdarzają się przypadki iż po rozebraniu płytki chroniącej elementy elektroniki wewnątrz przepływomierza jest tylko masa wypełniająca!!
Przepływomierz jest tylko atrapą!!
Nie polecamy mycia przepływomierzy z uwagi na możliwość jego uszkodzenia,tym bardziej uwaga ta dotyczy przepływomierzy z tzw.gorącym drutem produkcji SIEMENS VDO lub przepływomierzy nowego typu HFM7.

DIAGNOSTYKA

Praktycznie wszystkie sprzedawane przez nas produkty jesteśmy w stanie zdiagnozować zaraz po ich otrzymaniu /nie dot.sond lambda/
Diagnostyka dotyczy: pomp paliwa,przepływomierzy,cewek zapłonowych,silników krokowych jest odpłatna i odbywa się na profesjonalnych urządzeniach.

Jeziorski Paweł